خدمات صرافی ملی ایران

  • خرید و فروش انواع ارزهای خارجی
  • انجام انواع حواله های خارجی (شخصی و شرکتی)
  • کارگزاری عملیات ارزی شرکتها وموسسات دولتی و غیر دولتی
  • ارائه مشاوره های مالی
  • ارئه بهترین راهکارها جهت جابجایی وجه در تجارت های بین المللی
  • دارنده حساب های فعال در اکثر بانک های دولتی و خصوصی جهت سهولت کار