صرافی ملی ایران آمادگی خود را برای خرید ارز مشتریان محترم با نرخ بازار آزاد اعلام می نماید

صرافی ملی ایران آمادگی خود را برای خرید ارز مشتریان محترم با نرخ  بازار آزاد اعلام می نماید