مدیران


منشور اخلاقی و رفتار حرفه‌ای

ما کارکنان شرکت صرافی ملی ایران به منظور تحقق اهداف والای این شرکت و انجام ماموریت سازمانی خود و با نیت کسب رضایت خداوند، خود را ملزم به رعایت اصول و رفتارهای زیر می دانیم:

 • رعایت ارزش های دینی، اجتماعی و شعائر اسلامی
 • رعایت آئین‌نامه ها، شیوه‌نامه‌ها و مقررات ابلاغی از سوی مراجع ذی صلاح
 • رعایت نظم، آراستگی ظاهر در محیط کار
 • وقت شناسی و انجام امور در اسرع وقت با در نظر گرفتن اولویت ها
 • رعایت ادب، خوشرویی و حسن برخورد با مشتریان و همکاران
 • رازداری و حفظ اسرار کاری مراجعان، مشتریان، همکاران و سایر اشخاصی که اطلاعاتی از آنها بدست آوررده‌ایم
 • وظیفه شناسی، درستکاری، صداقت و حداکثر تلاش برای جذب و رضایتمندی مشتریان
 • ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعايت ضوابط قانونی و بدون تبعيض
 • ارائه نظرات مشورتی به مشتریان محترم، مرتبط با خدمات صرافی
 • ارائه و بکارگیری راه حل‌ها و پیشنهادات موثر در راستای بهبود امور
 • ارتقا دانش و توانایی برای انجام بهتر مسئولیت ها و وظایف و انتقال آموز‌ه‌ها به همکاران
 • مقدم دانستن منافع و مصالح شرکت بر منافع شخصی
 • حفظ، نگهداری و استفاده بهینه از اموال و تجهیزات شرکت
 • عدم پذیرش هرگونه هدیه از مشتریان اعم از نقدی و غیر نقدی به هر عنوان